Stairway to heaven

Palvelut

Taloyhtiöitä koskevat riita-asiat

Asunto-osakeyhtiöihin liittyvät hoitamani oikeudelliset toimeksiannot ovat koskeneet mm. korjaus- ja kunnossapitovastuuta ja muutostöitä
koskevia velkomuksia ja vahvistuskanteita, hallintaoikeutta koskevia asioita, yhtiökokouksen päätöksen moitekanteita, yhtiöjärjestyksen tulkintaa ja yhtiövastikkeen kohtuullisuutta koskevia asioita, yhtiövastikkeiden ja vuokrasaatavien velkomusasioita, huoneiston hallintaanottomenettelyä ja perustajaosakkaan rakennusvirhevastuuta koskevia asioita sekä rakennusurakoihin liittyviä asioita.

Asunto- ja kiinteistökauppaa koskevat riita-asiat, kosteusvaurioihin liittyvät asiat

Ota yhteyttä asunto-osakkeiden ja kiinteistön kauppaa koskevissa riita-asioissa. Minulla on vahva asuntokauppalain uuden ja käytetyn asunnon kauppaa (asunto-osakkeiden kauppa) koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön sekä maakaaren mukaisen kiinteistökaupan (esim. omakotitalokauppa) tuntemus. Hoidan asunto- ja kiinteistökauppariidat menestyksekkäästi ja pitkällä kokemuksella. Yhteistyökumppaneideni kautta käytössäsi on myös laaja tekninen asiantuntemus mm. kosteusvaurioita koskevissa asioissa.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset asiat

Eikö remontti mennyt putkeen? Mikäli sinulla on ongelmia urakoitsijan kanssa, ota yhteyttä niin järjestetään asiaan oikea ja lainmukainen ratkaisu. Kuluttajansuojalaki on ns. pakottavaa oikeutta yksityishenkilön eli kuluttajan eduksi. Kun elinkeinonharjoittajalta tilataan rakennustöitä, työn laadun ja täytyy olla sovitulla ja rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan vaatimalla tasolla ja teknisen käyttöiän vastata
yleistä tasoa.

Mikäli päämiehen etu ei vaadi kanteen nostamista, pyrkimykseni on ensisijaisesti aikaan saada asiassa sovintosopimus osapuolten välillä, jolla vältetään tarpeeton oikeudenkäynti.

Hoidan asiantuntemuksella asunto-osakeyhtiöihin liittyvät riita-asiat, urakkariidat, asunto- ja kiinteistökauppaa sekä asuin- ja liikehuoneistoja koskevat riita-asiat.